חטיבת הביניים גוונים

בית הספר למנהיגות מעצבת

ראש העין

הנעה פנימית

אמונה ביכולת

מוסריות

גמישות

ענווה

0
תלמידים
0
מורים
0
כיתות
0
שכבות

חזון בית הספר

העצמת ההון האנושי של מדינת ישראל באמצעות חינוך למנהיגות מעצבת וטיפוח אוריינות המאה ה-21, שתהווה כוח מכפיל ליכולת יישום הידע המוענק לתלמיד בית הספר בכל תחומי חייו.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00