חטיבת הביניים גוונים

בית הספר למנהיגות מעצבת

ראש העין

הנעה פנימית

אמונה ביכולת

מוסריות

גמישות

ענווה

0
תלמידים
0
מורים
0
כיתות
0
שכבות

חזון בית הספר

העצמת ההון האנושי של מדינת ישראל באמצעות חינוך למנהיגות מעצבת וטיפוח אוריינות המאה ה-21, שתהווה כוח מכפיל ליכולת יישום הידע המוענק לתלמיד בית הספר בכל תחומי חייו.