אמירים

החל משנה"ל תשס"ח, האגף למחוננים ולמצטיינים בשיתוף אגפי הגיל, מפעיל תכנית ייחודית הפועלת בבתי ספר שנבחרו לקחת בה חלק. 
בתי הספר המשתתפים מפתחים ומפעילים תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית והמזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר.

 התכנית מומלצת לטיפוח מצוינות והצטיינות מבוססת על מודל ההעשרה  המשולש של  פרופ'  רנזולי. מודל זה הנו המודל הנפוץ ביותר בארה"ב ופורסמו לגביו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו (ון טסל בסקה, 2007)

רציונל התוכנית:

  1. עידוד בתי הספר לטפח מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים.
  2. פיתוח אווירה ותרבות המעודדת מצוינות והצטיינות הן של תלמידים והן של מורים
  3. הרחבת הידע והמיומנויות של אנשי החינוך בהוראה ובטיפוח הצטיינות של תלמידים ומורים.
  4. פיתוח תכניות ייחודיות, שיאפשרו לתלמידים ולמורים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם כיחידים או/ו בקבוצות.

 

אמירים אצלנו בגוונים:

 בית ספרנו נבחר לקחת חלק בתכנית "אמירים" –  בשנת הלימודים תשפ"ג נבנתה תכנית ייחודית לפיתוח המודעות  ותרבות של מצוינות בבית הספר. 

זו היא דרך נוספת לעניין ולהעשיר את התלמידים והתלמידות שיבחרו לתוכנית בנושאי בריאות ומשבר האקלים. נושאים אליהם נחשפים התלמידים מידי יום.

יעדי התוכנית בחטיבת גוונים: 

  • טיפוח מצוינות אנושית כערך.
  • מענה ערכי, חברתי, רגשי.
  • פיתוח אזרחים מודעים, איכפתים, פעילים המוכנים לתרום למען הסביבה. 

 

התוכנית תועבר בשתי קבוצות:
קבוצה לשכבת ז' – 3 שעות, בהנחיית המורה אור נגר.
קבוצה לשכבות ח'- ט' – 3 שעות, בהנחיית המורה יפית דהן עמיחי.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00