הכלה והשתלבות

כל אחד הוא לא רק 'אחד' במספר אלא גם 'יחיד'. הוא שונה מ'אחרים'. יש בו משהו עצמי, ייחודי, משהו ייחודי שאין כמותו אצל אחרים. מכאן שאי אפשר למלא מקומו." (הרב סלובייצ'יק, על התשובה)

במערכת החינוך בישראל, כמו במערכות חינוך אחרות בעולם, לומדים תלמידים בעלי יכולות מגוונות וצרכים שונים. הכלה של כל התלמידים במערכת החינוך והשתלבות בה הן ערך חשוב מאוד. 

הכלה והשתלבות באות לידי ביטוי במתן מענים שונים למגוון צרכים – לימודי , חברתי , רגשי ואישי .

מטרת המענים לאפשר לכל תלמיד להתקדם ולממש את יכולותיו להרחיב את כישוריו 

החברתיים, הלימודיים ולהעשיר את עולמו הרגשי.

בנוסף לסיוע פרטני ואישי לתלמידים על פי הצרכים הדיפרנציאלים שלהם ניתן סיוע גם בקבוצות.  

תכניות העשרה בקבוצות שיפעלו השנה בבית הספר: 

הרגלים מנצחים – העצמה אישית, דוד נחום. בשלוש השכבות 20 תלמידים בקבוצה 8 מפגשים. 

פסיפס- להגיע לפסגת האוורסט , סיוע במיומנויות למידה. קבוצה מעורבת לשלוש השכבות 6 מפגשים 

תכנית רקפת – סיוע חברתי רגשי . קבוצה של 12 תלמידים . 14 מפגשים .

אילוף כלבים – העצמה אישית , חברתית ורגשית. 15 תלמידם בקבוצה . 6 מפגשים

תרפיה בצילום – פוטותרפיה – העצמה אישית , חברתית ורגשית. 10 תלמידים בקבוצה . 6 מפגשים 

התכניות מתאפשרות בעזרת תקציב מטעם משרד החינוך – תקציב שקלי של הכלה והשתלבות .

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00