הקרן לעזרה הדדית

קרן שהוקמה לפני כ-15 שנה, על ידי הנהגת ההורים של חטיבת "גוונים".

מטרת הקרן: סיוע לתלמידים מיעוטי יכולת, הזקוקים לסיוע כלכלי.
הקרן מסייעת ברכישה של ציוד נדרש לבי"ס, עבור תלמידים אותם מזהה הצוות החינוכי כזקוקים לסיוע, תוך הקפדה על צנעת הפרט ומתן בסתר במידת האפשר.

מימון הקרן מכספים שהורים נדיבים תורמים למטרה נעלה זו וכן מיוזמות מכירה שמתקיימות מידי פעם בבי"ס.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00