כיתת מט"ס

תלמידים
והורים יקרים,

בשנת הלימודים תשפ"ג התחדשה חטיבת גוונים בכיתה ייחודית:
כיתת מט"ס – מנהיגות טכנולוגיה (רובוטיקה) וסייבר
הכתה נפתחה לרישום על אזורי בזכות שיתוף פעולה בין משרד החינוך, האגף לחינוך בעירייה ובית הספר כחלק מהתפיסה של חטיבת גוונים כמובילה מנהיגות, מדע וחדשנות טכנולוגית, בעיר שהחינוך בה שם דגש על טיפוח מצוינות. 

כיתת מט"ס מיועדת לתלמידים מצוינים ולא רק מצטיינים הרוצים לפתח כישורי מנהיגות ויוזמה, בעלי פוטנציאל לאתגר המחשבתי שיוביל לקידום כישורי חשיבה מסדר גבוה. 

תקופת הלימודים בחטיבת הביניים מהווה חלון הזדמנויות ללמידה משמעותית. בשלב זה קיימת בשלות ופניות של התלמידים ללמידת תחומים נוספים במטרה להרחיב את הידע שלהם ואת מעגל בחירת המגמות לקראת המעבר לתיכון. 

תכני הלימוד בכיתת מט"ס בעלי חשיבות רבה ומשמעותית מעצם היותם בסיס להתפתחות הטכנולוגיה והקדמה בעשורים האחרונים. 

מטרות תכנית הלימודים במדעי המחשב לתלמידי חטיבות הביניים הן:

 • להקנות ללומדים מושגי יסוד של מדעי המחשב.
 • להקנות מושגים בסיסיים בחשיבה לוגית בצורה חווייתית בשילוב פעילויות לא ממוחשבת יחד עם פעילויות תכנותיות במחשב.
 • להקנות הרגלי עיצוב ותכנון, משמעת עצמית, ביקורת עצמית, עבודה כיחיד ובקבוצה, כישורי הפשטה, התמודדות עם סיבוכיות וחשיבה מודולרית כחלק מהלמידה בתחום הרובוטיקה
 • להקנות לתלמידים את היכולת להנהיג את עצמם ואת חבריהם בתחום וביצירת קשרי גומלין לתחומי ידע נוספים

 תכנית הלימודים ייחודיות בתחומי הדעת:

 •  מנהיגות
 •  רובוטיקה
 • סייבר ומחשבים. 

כמו כן ילמדו התלמידים מדעים ומתמטיקה, בתוכנית מואצת. 

קריטריונים לקבלה: 

 • ציון מעל 85 במקצועות: מתמטיקה, אנגלית ומדעים.
 • התנהגות א'
 • ראיון אישי
 • דינמיקה קבוצתית

בהצלחה לכל המועמדים,
אורית דוידי – מנהלת חט"ב גוונים

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00