קרן קרב

תכנית קרן קרב  פועלת לשינוי חינוכי- חברתי ומעודדת שוויון הזדמנויות בחברה באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך. 

התוכנית שמה לעצמה למטרה לפתח ולחזק את האוטונומיה של הילד ושל המוסד החינוכי וליצור תנאים למימושה. להרחיב את תכנית הלימודים, לגוון ולהעשיר אותה כמו גם להוסיף שעות להארכת יום הלימודים,

קרן קרב מאפשרת יצירת תכנית העשרה ייחודית המותאמת לכל בית ספר, דרכי הוראה חווייתיות ומרתקות. 

בחטיבת גוונים תכנית קרן קרב מיועדת לשכבות ז' וח'. 

רכזת קרן קרב רוזי יופית-קפלון.

בשנת הלימודים תשפ"ב התכנית כוללת 3 חוגים:

כדורסל– מדריך צפריר אמיר

דרמה- מדריכה טלי חדד

אומנות – מדריכה חנה לבון

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00