שלח

תכנית הלימודים במקצוע של"ח ("שדה לאום חברה") וידיעת הארץ, משלבת לימודים חווייתיים בכיתה עם סיורים בשטח, בהובלת צוות מורים אקדמיים: תמר ידידים, רונית לגאלי,ורועי יוגב.
מטרת התכנית לטפח אחריות אזרחית-מוסרית ודמוקרטית, מימוש עצמי, מעורבות חברתית ומחויבות לארץ ולמדינת ישראל.

בכיתות ח' התוכנית סוקרת את חבלי ארץ ישראל ועוסקת בהיבט הערכי של כל חבל ארץ: בסדנת המהפך הציוני במישור החוף הדגש הוא על המהפך ההתיישבותי, בסדנת ההר כערש האומה מודגשת התגבשות התרבות היהודית עם היאחזותם של בני ישראל בהר והמעבר מנוודות לחקלאות. בסדנת הבקע כגבול שלום, מודגש ההיבט של השלום עם ממלכת ירדן.

בכיתות ט' ההתבוננות היא על הארץ כיחידה כוללת המזמנת מפגש תרבויות מפגש טבע ייחודי, פרק מיוחד עוסק בירושלים ופרק נוסף עוסק באחריות שיש לכל אזרח על הארץ, החברה והמדינה.
של"ח וידיעת הארץ הוא אגף במינהל חברה ונוער במשרד החינוך האחראי גם על תחום הטיולים במשרד החינוך.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00