סדנת נופאדם- של"ח בשכבה ח'

שתפו:

במסגרת סדנת "מכלול נופאדם" בשיעורי של"ח, יצאו תלמידי שכבה ח' לסיור בשמורת פולג שליד קיבוץ יקום. "מכלול נופאדם" עוסקת בקשר של האדם לנוף ולטבע, ובמעמדו הכפול של האדם הבא לידי ביטוי בדילמת שימור מול פיתוח.

מורים מלווים: תמר ידידים, רועי יוגב, רונית לגאלי.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00