סדנת קבלת החלטות?!? שכבה ט'

שתפו:

היום התקיימה סדנת קבלת החלטות בשכבה ט'.

הסדנה הזמינה את התלמידים למפגש מיוחד של כל תלמיד עם עצמו, יכולותיו ושאיפותיו;

התלמיד יכל להבין את הצורך הבסיסי והמהותי לקבל החלטות על חייו.

הפנמת הרעיון תעשה מתוך לקיחת אחריות על חייו ולאור העובדה כי כל אחד יכול ונדרש להכריע החלטות שונות,

בעיקר כאשר מדובר בעיסוק הקרוב לליבו.


בסדנה עלו מספר תכנים:
1. העלאת המודעות להחלטות שונות בחיים שיתכן ונעשות ללא מחשבה.
2. הפניית תשומת הלב להשפעת החברה על החלטות חשובות.
3. העלאת והבנת מקומו המרכזי של השכל בבחירות שונות.
4. יישום מודל החלטה מושכלת.
5. הכרה בחשיבותו הגדולה של המניע- לשם מה אני עמל?!

מחוויות התלמידים:

הפעילות הייתי מעניינת מאוד, מגוונת ולימדה אותנו הרבה.

הייתה חוויתית בשבילנו. הבנו בדרך מיוחדת איך לקבל החלטות באופן נכון.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00