טו בגוונים

שתפו:

היום ציינו את ט"ו בשבט בבית הספר.
קבלת הפנים בבוקר לוותה במוזיקה חגיגית, וחולקו לתלמידים פירות יבשים באופן אישי על ידי הנהגת התלמידים.
כמו כן, לאורך כל השבוע התלמידים למדו וחוו את החג במסגרת שיעורי חינוך ותרבות ישראל.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00