משלוחי מנות

שתפו:

"משלוח מנות היא אחת מן המצוות הנוהגות בפורים. על פי מצווה זו, על כל אדם לשלוח בפורים לרעהו מנות מזון, לפחות שתי מנות, לאדם אחד לפחות. מטרתה של המצווה, כפי הנראה, היא ריבוי האחווה והרעות בעם ישראל בין איש לאחיו בחג זה".

לכבוד חג הפורים ילדי קרב כתבו מכתב "התכתבות באמנות", בו כתבו ברכה מאוירת, כמו כן הכנו מארזים יצירתיים למשלוח מנות קשטו ומלאו בממתקים ובחרו לשמח ולהעניק אותם לילדים בני גילם אשר מאושפזים בבית חולים שניידר.
מאחלים חג שמח ילדי קרב אמנות.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00