רישום תלמידי ו' לגוונים – טפסים

שתפו:

מצורפים טפסים שיש למלא ולהביא לאסיפת ההורים,

שמתקיימת ב 8.6.22 בשעה 19:00 בחטיבה

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00