גוונים וכותבים

שתפו:

שני תלמידי החטיבה:
אמה יושיהארה מכיתה ח4 עם הסיפור "כל עולמי".
וארז שלמון מכיתה ט5 עם השיר "הלגלגן החיוור"

זכו בתחרות כתיבה הארצית לנוער לכיתות ז'-יב' ע"ש חיים, שושנה ואפי מליק ז״ל.
זו השנה התשיעית ברציפות בה זוכים תלמידי חטיבת "גוונים" בפרוייקט

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00