"ותקע בשופר גדול"..

שתפו:

היום במהלך ההפסקה הראשונה, ביוזמה של המורה לשל"ח – רועי יוגב,

נערכה תחרות של תקיעה בשופר לקראת יום כיפור.

גמר חתימה טובה לכל משפחת גוונים.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00