חוויות מצמיחות בכיתת התקשורת

שתפו:

שתלנו באופן ספונטני חסות שקיבלנו מסיגל יעקב היקרה.

התלמידים לקחו חלק ונהנו מאוד!!

נקווה שנמשיך מפה לפרויקט גינון מסודר ופורה.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00