הנהגת תלמידים – הנבחרים

שתפו:

היום התקיימו בהנהגת התלמידים של בית הספר בחירות לבעלי התפקידים השונים.
להלן הנציגות הנבחרות :
לתפקיד יושבת ראש ההנהגה ניקה קריב ט5.
לתפקיד סגנית יושבת ראש ההנהגה טליה פורמן ט1
לתפקיד מזכלית ההנהגה אריאל קולה ז7.
יישר כח לכל הנציגים שהגישו מועמדות.
בהצלחה לכל בעלי התפקידים וכן לכל הנציגים בוועדות השונות – ועדת מדיה, ועדת אקטואליה, ועדת גזברות וועדת פניות תלמידים.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00