אולימפיאדת רמון – עתודה ח'

שתפו:

עתודה ח , התמודדה ביום ב במסגרת שלב א של אולימפיאדת רמון.
במהלך החודש האחרון, למדו התלמידים נושאים שונים הקשורים לחלל והפקת אנרגיה בחלל; עקבו אחרי תחנת החלל הבינלאומית; התמודדו מול חבריהם שהקשו עליהם ואתגרו אותם במגוון שאלות
ולמדו לעבוד כצוות מסונכרן.
במהלך החידון הציגו התלמידים עבודה משולבת ברמה גבוהה.
יישר כוח !

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00