יום השפה העברית ב"גוונים"

שתפו:

כ"א בטבת , יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, הוכרז כיום מיוחד לכבוד הלשון העברית. בכיתות
📌למדו על דמותו של אליעזר בן יהודה,
📌צפו בסרטון המתאר את פעלו.
📌כתבו טקסט טיעון בו דנו בשאלה: האם אליעזר בן יהודה הקריב את בני משפחתו למען מטרתו: החייאת השפה העברית?
📌בנוסף, למדו ביטויים וצירופי מילים וביצעו אתגרים שונים.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00