ימי אתנחתא

שתפו:

לאחר קבלת תעודות המחצית, אנו בגוונים, רואים לנכון לעשות עצירה לכולם שתאפשר מרחב נשימה במעבר ממחצית למחצית, צבירת אנרגיות חדשות, למידה אחרת, חווייתית ומגוונת ומפגש המזמן קרבה, חיזוק הקשר ונק' מבט אחרת בין המורים לתלמידים.

כמיטב המסורת הנהדרת, כדי להשיג את מטרות אלו, קיימנו 3 ימי אתנחתא מגוונים, אחרים ומשמעותיים ביותר. לטובת ימים אלו, כל קהילת גוונים נרתמה: הורים התנדבו להעביר סדנאות שונות וחווייתיות בתחומי העניין שלהם, מורים הביאו את תחביביהם וכישוריהם בסדנאות בחירה, תלמידים הביאו לידי ביטוי את הכישרון שלהם במופע כישרונות צעירים ועוד.
היו אלו ימים עשירים ומעשירים, בהם חיזקנו את הקשר עם הקהילה,
רקדנו, שרנו, קשרנו, יצרנו, בישלנו וטעמנו🙏

ביום השלישי שמנו דגש על תקשורת מקרבת בין מורים ותלמידים. התלמידים נרשמו לסוגים שונים של שיחות עם מורים מקצועיים ובעלי תפקידים ובמהלך היום באופן עצמאי ואחראי ניהלו את הלו"ז שלהם ותמרנו בין שיחות אישיות, קבוצתיות ומעגלי שיח לבין למידה עצמאית. שיחות אלו, זימנו לכולנו היכרות מסוג אחר אחד של השני, העמקת הקשר, הודיה, פתרון קונפליקטים ועוד.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00