פסטיבל התכנות – תלמידי עמ"ט

שתפו:

גם השנה, התלמידים של גוונים השתתפו בפסטיבל התכנות. פסטיבל זה, נערך מזה מספר שנים וזוכה לאהדה והתעניינות רבה מצד התלמידים. הפסטיבל מאפשר לתלמידים להציג בגאווה פרויקטים שכתבו, מהווה נקודת שיא של עשייה, מאתגר את התלמידים ומאפשר להם להתבטא וליצור משחק או תכנית יצירתית, מתוך חיבור לנושא שבחרו בעצמם.
הפסטיבל כולל מפגש פתיחה ולאחר מכן מפגש עם המהנדסים של GOOGLE. . במפגש זה התלמידים/ות שנבחרים/ות מכיתות ז',ח', ט' פיתחו פרויקט בשפת תכנות או סביבת תכנות המיועדת ליצירת פרויקטים.
להתרשמות מהפרויקטים תשפ"ג :
https://www.canva.com/design/DAFk9FkRhAM/K2rvhP4s3RFz2jWo1uxIRA/watch?utm_content=DAFk9FkRhAM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00