גוונים עם משפחות המגויסים

שתפו:

היום התקיים מפגש ראשון של תלמידי שכבה ח שבני משפחתם מגוייסים.
החוויות המשותפות לצד מגוון רגשות שהתלמידים שיתפו יצרו לכידות ושותפות מרגשת של המשתתפים.

בסוף המפגש כל תלמיד.ה הכין סל כלים אישיים שמסייעים להתמודד בימים אלו.

יצאנו בתחושה של גאווה גדולה.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00