הנהגת גוונים נפגשה עם הפרלנט

שתפו:

במפגש עם נציגים ממועצת הנוער, הוצגה בפני הנהגת התלמידים הנבחרת התכנית החדשה של "פרלמנט הנוער העירוני" – מטרות, תכניות, ודרך פעולה.
תלמידים שמעוניינים להצטרף יעברו ראיון אישי ומי שיימצא מתאים יצטרף לפרלמנט ויוכל להיות מעורב ומשפיע בכל הקשור לפעילות לבני הנוער בעיר.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00