הנהגת תלמידים – בעלי תפקידים

שתפו:

בבחירות לבעלי תפקידים בהנהגת התלמידים נבחרו התלמידים הבאים:

מיה צבי ט1 לתפקיד יו"ר.
עדי אביר ח4 לתפקיד סיו"ר.
עומרי חלמיש ח6 לתפקיד סיו"ר
מישל שטרך ז6 לתפקיד מזכ"לית.

כל נציגי ההנהגה פעילים בועדות שונות והכל לרווחת התלמידים בבית הספר.
ועדת פניות תלמידים.
ועדת אקטואליה ומעורבות חברתית.
ועדת מדיה ופרסום וועדת כספים.

בהצלחה לכל הנציגים ושתהיה שנת עשייה משמעותית ומוצלחת.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00