על יוזמה ויזמות בכיתה ח 3

שתפו:

היום הגדול הגיע ויצאנו למכירה במרכז שפיר 🥳 מכרנו עציצים מעיסת נייר- עבודת יד שהכינו
תלמידי הכיתה מאפס.
כל זה נעשה תחת פרויקט "קבוצת יזמות" של מרפאה בעיסוק ומחנכת הכיתה.
מטרת הקבוצה הינו למידת תפקודים ניהוליים תוך התנסות במיומנויות חברתיות ומיומנויות חיים תואמות גיל ולמידת תהליכים עיסקיים- מבחירת המוצר, הכנת המוצר ועד להתנסות במכירה בפועל.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00