עמ"ט בטכנודע חדרה

שתפו:

קבוצות עמ"ט יצאו לסיור בטכנודע חדרה.
כיתות ז צפו בכוכבים בפעילות אסטרונומיה וחקרו את מערכת לב ריאה בחלק הרפואי אינטראקטיבי של המוזיאון.
כיתות ח יצרו מזון מולקולרי ו"חקרו" פרשת רצח ואילו כתות ט חקרו את הפארק הפיסיקלי והכירו מקרוב את מכונת הסי.טי. על כל רבדיה.
נרשמה התלהבות רבה.
התלמידים קיבלו מחמאות על ידע רב בתחומים השונים. ועל התנהגות מכבדת.

לוח מבחנים ואירועים שכבה ח׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ט׳

לוח מבחנים ואירועים שכבה ז׳

לוח צלצולים

שיעור

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

תחילת השיעור

07:50
08:30
09:15
10:25
11:15
12:05
12:50
13:40
14:20
15:10

סוף השיעור

08:25
09:15
10:00
11:15
11:50
12:50
13:30
14:20
15:00
16:00